Znaleziono 6 artykułów

Piotr Bogalecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słoma (dla zwierząt). Subiekcje etymologiczne Piotr Bogalecki s. 13-21
Nazwa - więzi - miasta : poezja Witolda Wirpszy w perspektywie postsekularnej Piotr Bogalecki s. 41-66
Poza politykę odmowy? : "Billy Budd" Hermana Melville'a jako traktat o translacji Piotr Bogalecki s. 55-76
Od kukły do cyborga : teologia i technologia Piotr Bogalecki Rafał Ilnicki (aut. dzieła rec.) s. 115-124
Poza Walden : monografia nieprzyjazna Piotr Bogalecki Tadeusz Sławek (aut. dzieła rec.) s. 275-281
Niepodjęta terapia Stanisława Barańczaka : próba diagnozy postsekularnej Piotr Bogalecki s. 328-348