Znaleziono 3 artykuły

N.A. Bogomołowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poezija Stanisława Riszarda Dobrowolskogo /Poezja Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego N. B. N.A. Bogomołowa (aut. dzieła rec.) s. 227
"Igor Newerly", N.A. Bogomołowa, [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] N. B. N.A. Bogomołowa (aut. dzieła rec.) s. 227
"Ot mieczty k diejstwitielnosti. O poezii L. Staffa 1910-ych godow /Od marzenia do rzeczywistości. O poezji L. Staffa z początku wieku N. B. N.A. Bogomołowa (aut. dzieła rec.) s. 229