Znaleziono 2 artykuły

Marcin Maria Bogusławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Michel Foucault jako farmakon Marcin Maria Bogusławski s. 76-91
„Ida”, „Pokłosie”, historia – kilka uwag o uobecnianiu przeszłości = “Ida”, “Aftermath”, History – A Few Remarks about the Re-presentation of the Past Marcin Maria Bogusławski s. 193-208