Znaleziono 1 artykuł

Lucia Bokorová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji - od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Lucia Bokorová s. 18-22