Znaleziono 4 artykuły

Piotr Bolibok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006 Piotr Bolibok s. 41-53
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z perspektywy mikro- i makroekonomicznej Piotr Bolibok s. 241-254
Modele optymalizacji struktury kapitałowej i przykłady ich praktycznego zastosowania Piotr Bolibok s. 263-278
Wykorzystanie modelu CAPM w optymalizacji struktury kapitałowej spółek giełdowych Piotr Bolibok s. 287-303
    Zacytuj
  • Udostępnij