Znaleziono 2 artykuły

Paweł Boniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ stopnia izolacji kęp olsowych na aktywność i różnorodność epigeicznych bezkręgowców Paweł Boniecki Izabella Olejniczak Janusz Uchmański s. 37-46
Flora i fauna rezerwatu przyrody "Jezioro Kiełpińskie" i sąsiednich starorzeczy w strefie podmiejskiej Warszawy Paweł Boniecki Anita Kaliszewicz Marek Kloss Izabela Olejniczak Jerzy Romanowski s. 89-112