Znaleziono 3 artykuły

Bożena Borkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paternalizm w państwowej regulacji rynków Bożena Borkowska s. 35-50
Nowa ekonomia instytucjonalna w dydaktyce Bożena Borkowska s. 47-57
"Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce", Bożena Borkowska, Wrocław 2009 : [recenzja] Anna Fornalczyk Bożena Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 239-243