Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Borkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Usłysz głos powołania” – wypowiedzi powołaniowe do życia kapłańskiego i konsekrowanego w perspektywie pragmatycznej Katarzyna Borkowska s. 22-31
Świat i język wartości w piosenkach religijnych dla dzieci : na przykładzie „Arki Noego” i „Dzieci z Brodą” Katarzyna Borkowska s. 32-41