Znaleziono 1 artykuł

Krystyna Borkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi na temat przekazania gospodarstwa rolnego następcy - jako jednej z przesłanek koniecznych do uzyskania przez rolnika emerytury Krystyna Borkowska s. 28-39