Znaleziono 3 artykuły

Jan Borowiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej Jan Borowiec s. 11-21
Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej Jan Borowiec s. 165-174
Spójność gospodarcza i społeczna Unii Europejskiej w latach 2007 - 2013 Jan Borowiec s. 185-196