Znaleziono 2 artykuły

Beata Borowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska XIV-XV wiecznego przy Pl. Łuczkowskiego 17 w Chełmie Beata Borowska s. 130-135
Wyniki drugiego sezonu badań na cmentarzysku szkieletowym w Chełmie s. 197-201