Znaleziono 27 artykułów

Maciej Borski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Maciej Borski s. 7-9
Introduction Maciej Borski s. 9-12
Wstęp Maciej Borski s. 13-14
Wstęp Maciej Borski s. 13-15
Wstęp Maciej Borski s. 13-15
Wstęp Maciej Borski s. 13-14
Wstęp Maciej Borski s. 13-16
Wstęp Maciej Borski s. 13-15
Wstęp Maciej Borski s. 13-15
Wstęp Maciej Borski s. 13-14
Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Borski s. 17-32
Postępowanie z projektami kodeksów jako przykład szczególnego trybu ustawodawczego Maciej Borski s. 17-25
Czy głosowanie przez pełnomocnika może być antidotum na przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych? Maciej Borski s. 19-29
Wysłuchanie publiczne – ważna, chociaż niedoceniana, instytucja demokracji partycypacyjnej Maciej Borski s. 31-44
Udział Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w postępowaniu ustawodawczym Maciej Borski Eugeniusz Zwierzchowski s. 45-58
Is a Comprehensive Reform of the Law-Making Process Necessary in Poland? : A Voice in the Discussion Maciej Borski s. 55-70
Kilka uwag na temat procedury głosowania w nowym kodeksie wyborczym Maciej Borski s. 63-73
Rząd Republiki Czeskiej jako naczelny organ władzy wykonawczej Maciej Borski s. 182-198
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna” Maciej Borski s. 315-319
Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas Maciej Borski s. 345-356
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej", Kielnarowa 16-17 kwietnia 2012 r. Maciej Borski s. 357-365
Sprawozdanie ze zjazdu założycielskiego Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Łódź 16-17 czerwca 2012 r. Maciej Borski s. 367-371
Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas Maciej Borski s. 385-405
On the Activity of the Faculty of Administration and Law at the Humanitas University Maciej Borski s. 399-418
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Pochodzenie i efektywność prawa", Toruń, 21-22 września 2013 r. Maciej Borski s. 487-495
Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas Maciej Borski s. 497-517
Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas Maciej Borski s. 517-526