Znaleziono 6 artykułów

Józef Borsukiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy Wissariona Bielińskiego na romantyzm w radzieckiej nauce o literaturze Józef Borsukiewicz s. 31-69
Polskie kontakty Lermontowa Józef Borsukiewicz s. 101-130
"Mcyri" Lermontowa a "Farys" Mickiewicza Józef Borsukiewicz s. 123-131
Genetičeskie i tipologičeskie svâzi tvorčestva Lermontova s proizvedenâmi Mickeviča Józef Borsukiewicz s. 149-162
"Polskie kontakty Lermontowa", Józef Borsukiewicz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Naukli filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Borsukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
Bieliński i romantyzm rosyjski Józef Borsukiewicz s. 187-205