Znaleziono 1 artykuł

Hana V. Bortlová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków : projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. normalizacji i transformacji w świetle oral history Hana V. Bortlová s. 175-185