Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Borysowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kodeksy rękopiśmienne dawnej biblioteki kapitulnej w Kamieniu Pomorskim : zarys dziejów kolekcji Agnieszka Borysowska s. 38-52
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organizacyjna", Szczecin, 14–15 listopada 2013 r. Agnieszka Borysowska s. 142-145