Znaleziono 1 artykuł

Svetlana Boym

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paradoksy zunifikowanej kultury : od baśni Stalina do pudełka z laki pani Mołotow Svetlana Boym Tomasz Kunz (tłum.) s. 167-180