Znaleziono 3 artykuły

Mariusz Bratnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodologia badań teorii organizacji i zarządzania Mariusz Bratnicki s. 37-52
Szukanie przedsiębiorczego podłoża problemów kreowania efektywności organizacji: struktura nośna oparta na dynamicznych zdolnościach Mariusz Bratnicki Przemysław Zbierowski s. 77-92
Psychologiczne przesłanki podejmowania decyzji kształtujących strategię przedsiębiorstwa Mariusz Bratnicki s. 203-210