Znaleziono 3 artykuły

Waldemar Brenda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Franciszek Midura Waldemar Brenda s. 93-96
Olsztyńskie środowisko historyczne w badaniach najnowszych dziejów Warmii i Mazur (1945-1989/1990) : spojrzenie na ostatnie dwudziestolecie Waldemar Brenda s. 491-515
Pogranicze Prus Wschodnich i Polski w działaniach polskiej konspiracji w latach II wojny światowej Waldemar Brenda s. 503-519