Znaleziono 2 artykuły

Elżbieta Broniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rachunki wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi Elżbieta Broniewicz s. 9-20
Ocena efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Elżbieta Broniewicz s. 21-34