Znaleziono 2 artykuły

Maria Janina Broniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych jako instrument wspierania społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości w regionie Maria Janina Broniewska s. 33-43
Instrumentarium marketingowe organizacji trzeciego sektora Maria Janina Broniewska s. 623-636