Znaleziono 1 artykuł

Justyna Brzezicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie heurystyki zakotwiczenia i dostosowania w procesie wartościotwórczym na rynku nieruchomości Justyna Brzezicka s. 31-44