Znaleziono 2 artykuły

Alfred Brzozowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Social campaigns concerning work safety in the context of social responsibility of business in Poland Alfred Brzozowski Agnieszka Szczygielska s. 139-153
Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce Alfred Brzozowski Agnieszka Szczygielska s. 283-297