Znaleziono 1 artykuł

Łukasz Buczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyka stosowania art. 91 ustawy o samorządzie gminnym : na przykładzie działalności prawotwórczej Rady Gminy w B. w latach 2002–2012 Łukasz Buczkowski s. 38-63