Znaleziono 4 artykuły

Magdalena Budyn-Kulik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model ścigania sprawcy wykroczenia w wybranych państwach Magdalena Budyn-Kulik s. 65-88
Kary i środki karne alternatywne wobec kary pozbawienia wolności Magdalena Budyn-Kulik s. 137-150
Proces Fausta i Małgorzaty Magdalena Budyn-Kulik Marek Kulik s. 175-184
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2013 r., II AKa 88 Magdalena Budyn-Kulik s. 251-258