Znaleziono 5 artykułów

Tomasz M. Budzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcja stabilizacyjna i sytuacja finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej w czasie kryzysu Tomasz M. Budzyński s. 29-43
Analiza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2007-2012 Tomasz M. Budzyński s. 45-53
Wydatki sztywne budżetu państwa w Polsce Tomasz M. Budzyński s. 99-108
Budżetowe skutki reformy emerytalnej Tomasz M. Budzyński s. 149-166
Procedura nadmiernego deficytu Tomasz M. Budzyński s. 235-251