Znaleziono 1 artykuł

K. Budzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia literatury polskiej : nowy Korbut", red. naczelny K. Budzyk, T. I: "Piśmiennictwo staropolskie", pod red. R. Pollaka, cz. 1: "Hasła ogólne i anonimowe", Warszawa 1963 : [recenzja] Tadeusz Lalik K. Budzyk (aut. dzieła rec.) R. Pollak (aut. dzieła rec.) s. 132-136