Znaleziono 2 artykuły

Dariusz Bukaciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Awifauna wodno-błotna środkowej Wisły w okresie lęgowym : wpływ działalności człowieka na rozmieszczenie, liczebność i bogactwo gatunkowe Arkadiusz Buczyński Monika Bukacińska Dariusz Bukaciński s. 67-86
The impact of hydrotechnical facilities on island avifauna : a case study of the middle Vistula River Arkadiusz Buczyński Monika Bukacińska Dariusz Bukaciński s. 93-109