Znaleziono 21 artykułów

Irena Bukowska-Floreńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-11
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-11
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska Grzegorz Odoj s. 7-8
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-11
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska Władysław Jacher s. 7-12
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska Halina Rusek s. 7-8
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-12
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-13
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 9-11
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 9-15
Etnologia na Uniwersytecie Śląskim Irena Bukowska-Floreńska s. 11-44
Współczesna polska religijność ludowa - zachowania, normy obyczajowe, praktyki obrzędowe Irena Bukowska-Floreńska s. 15-28
Kultury regionalne w społeczeństwach nowoczesnych : problemy i propozycje badawcze Irena Bukowska-Floreńska s. 15-22
Adaptacja czy tworzenie ekosystemu kulturowego? Irena Bukowska-Floreńska s. 15-31
Przestrzeń kulturowa i społeczna miasta jako problem badawczy Irena Bukowska-Floreńska s. 19-38
Postawy twórcze i aktywność kulturalna na Górnym Śląsku Irena Bukowska-Floreńska s. 37-47
Dom rodzinny jako przestrzeń kulturowa Irena Bukowska-Floreńska s. 65-81
Śląski jako region pograniczny : specyfika warunków życia ludności i ich znaczenie kulturotwórcze Irena Bukowska-Floreńska s. 89-103
Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza Irena Bukowska-Floreńska s. 154-158
"Religijność ludowa na pograniczach kulturowych", Irena Bukowska-Floreńska, Katowice 1999 : [recenzja] Janusz Mariański Irena Bukowska-Floreńska (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim", Krzysztof Dariusz Szatrawski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Irena Bukowska-Floreńska Krzysztof Dariusz Szatrawski (aut. dzieła rec.) s. 618-620