Znaleziono 3 artykuły

Joanna Bulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zdrowie : istota, diagnostyka i strategie zdrowotne", red. J. Murawow, Radom 2001 : [recenzja] Joanna Bulska J. Murawow (aut. dzieła rec.) s. 106-111
Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie Joanna Bulska s. 181-190
"Edukacja zdrowotna — systemowa analiza zagadnień", Czesław Lewicki, Rzeszów 2006 : [recenzja] Joanna Bulska Czesław Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 241-244