Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Burchard

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się pojęcia przestępstwa w systemie prawa kanonicznego Łukasz Burchard s. 39-65
Kategoria poczytalności prawnokarnej w systemie prawa kanonicznego Łukasz Burchard s. 73-110