Znaleziono 6 artykułów

Halina Bursztyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Halina Bursztyńska s. 3
Orzeszkowa - Rydel - Reymont : korespondencyjne uwagi o nowej literaturze Halina Bursztyńska s. 30-40
"Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego", Halina Bursztyńska, Katowice 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Halina Bursztyńska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Z korespondencji Agatona Gillera do J.I. Kraszewskiego", Halina Bursztyńska, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Halina Bursztyńska (aut. dzieła rec.) s. 184
Twórczość Kraszewskiego jako literackie źródło powieści historycznych Sienkiewicza Halina Bursztyńska s. 237-256
Dwadzieścia lat współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego z Katedrą Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu w Grodnie (1989-2009) Halina Bursztyńska s. 327-333