Znaleziono 6 artykułów

Jacek Burzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katowicka "Polonia" (1924-1939) : nakłady, kolportaż, zasięg oddziaływania Jacek Burzyński s. 43-52
Tygodnik "Piast" wobec wzrastającej groźby agresji ze strony Niemiec (1936-1939) Jacek Burzyński s. 85-99
Spis pracowników Śląskich Zakładów Graficznych i Wydawniczych "Polonia" Spółka Akcyjna w Katowicach : (według stanu na dzień 1 lipca 1930 roku) s. 101-106
Nakłady czasopism ukazujących się częściej niż raz w tygodniu na terenie województwa śląskiego w latach 1927-1929 Jacek Burzyński s. 103-106
Nakłady niektórych czasopism polskich w latach 1937-1938 s. 129-130
"Pressepolitik für Deutsche 1945-1949 : Geschichte der deutschen Presse" t. 4, Kurt Koszyk, Berlin 1986 : [recenzja] Jacek Burzyński Leszek Ziątkowski Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 136-139