Znaleziono 11 artykułów

Roman Chorób

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej Roman Chorób s. 29-38
Strategia jako narzędzie efektywnego zarządzania strukturą klastrową Roman Chorób s. 137-147
Instytucjonalne determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych Roman Chorób s. 169-177
Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych Roman Chorób s. 187-195
Przedsiębiorczość jako przesłanka rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie = Entrepreneurship as a determinant for the development of innovative structures of integration in agribusiness Roman Chorób s. 222-231
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wyznaczniki rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w kontekście kreowania gospodarki opartej na wiedzy Roman Chorób s. 229-237
Znaczenie innowacyjnych struktur integracyjnych dla rozwoju gospodarki Roman Chorób s. 235-242
Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy Roman Chorób Beata Kasprzyk Artur Kraus s. 288-296
Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych Roman Chorób s. 331-339
Aspekty ekonomiczno-społeczne i technologiczne nowoczesnych form pracy Roman Chorób Beata Kasprzyk Artur Kraus s. 493-503
Szanse i możliwości poszukiwania pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych Roman Chorób Beata Kasprzyk Artur Kraus s. 505-514