Znaleziono 2 artykuły

Mirosław Ciećwierz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasowa obsługa informacyjna społeczeństwa Białostocczyzny w okresie PKWN Mirosław Ciećwierz s. 51-61
Prasowa obsługa informacyjna społeczeństwa Białostocczyzny w okresie Rządu Tymczasowego (styczeń-czerwiec 1945) Mirosław Ciećwierz s. 83-100