Znaleziono 7 artykułów

Jakub Czopek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skargi na nadawców telewizyjnych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z lat 2005–2009 Jakub Czopek s. 58-67
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w internecie w kontekście edukacji medialnej Jakub Czopek s. 67-73
Complaints against TV Broadcasters Put in at Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (2005–2009) Jakub Czopek s. 68-79
"Dwie dekady przemian : monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968-1989)", Jakub Czopek, Rzeszów 2017 : [recenzja] Wojciech Furman Jakub Czopek (aut. dzieła rec.) s. 156-159
Dlaczego tak łatwo oddajemy mediom elektronicznym nasz czas? Kilka uwag o nieetycznej technologii Jakub Czopek s. 201-205
Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela = Redundancy of Information in the Era of Information Society as a Challenge for the Teacher Jakub Czopek s. 225-230
"Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej", Stanisław Jędrzejewski, Kraków 2010 : [recenzja] Jakub Czopek Stanisław Jędrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 369-373