Znaleziono 5 artykułów

Anna Czyż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wsparcie osób niesłyszących w rozumieniu treści przekazu za pomocą SignWritingu Anna Czyż s. 104-114
Problemy komunikacyjne osób z postlingwalnym uszkodzeniem słuchu a możliwości doboru aparatów słuchowych Anna Czyż s. 124-132
Rozwój samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej Anna Czyż s. 134-157
Możliwości poprawy percepcji słuchowej u osób z jednostronną głuchotą Anna Czyż s. 166-176
Subiektywna ocena poprawy jakości odbioru sygnałów akustycznych u pacjenta ze ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu po zastosowaniu specjalistycznych sprzętów protetycznych. Studium przypadku Anna Czyż s. 295-308