Znaleziono 7 artykułów

Dorota Czyż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów = An analysis of selected chrematonyms in the town of Ostrołęka Dorota Czyż s. 48-58
    Zacytuj
  • Udostępnij
Język Wiktora Gomulickiego w powieści "Wspomnienia niebieskiego mundurka" Dorota Czyż s. 49-57
Wybrane cechy językowe pieśni pogrzebowych z XIX wieku Dorota Czyż s. 73-82
Wybrane cechy językowe modlitewnika z końca XIX wieku Dorota Czyż s. 75-83
Sprawozdanie z konferencji „"Polszczyzna regionalna”" Dorota Czyż s. 103-105
Wybrane słownictwo dotyczące Kościoła i administracji kościelnej Dorota Czyż s. 104-112
Słownictwo skupione wokół najważniejszych świąt kościelnych w gwarze łomżyńskiej Dorota Czyż s. 111-126