Znaleziono 5 artykułów

Marcin Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących niezgodności aktów prawnych z Konstytucją RP z 1997 r. Marcin Dąbrowski s. 51-73
Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji z 1997 r. : katalog zamknięty czy otwarty? Marcin Dąbrowski s. 91-107
Dialog w starożytnej Grecji jako podstawa współczesnej nauki Marcin Dąbrowski s. 109-119
"E - laerning w kształceniu akademickim", pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając, Warszawa 2006 : [recenzja] Emilia Lepkowska Marcin Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Maria Zając (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Śladami komunistycznych zbrodni na Lubelszczyźnie : Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim w świetle wybranych materiałów archiwalnych IPN Marcin Dąbrowski s. 312-334