Znaleziono 2 artykuły

Aleksander Dańda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Traktat z Waitangi jako przykład twórczej translacji politycznej Aleksander Dańda s. 28-41
Dominia jako semiperyferia politycznej struktury imperium brytyjskiego Aleksander Dańda s. 29-52