Znaleziono 58 artykułów

Danuta Danek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O początkach umysłu Danuta Danek s. 11-37
Język, dzieło literackie, umysł : symultaniczność a linearność Danuta Danek s. 19-29
Menippejskość "Dziadów" i "Operetki" Danuta Danek s. 31-50
Sprawozdania z podróży naukowych Danuta Danek Hanna Dziechcińska Cecylia Gajkowska Zofia Makowiecka Kamila Rudzińska s. 39-44
Nos a łydka : (o powieściowych spisach rzeczy) Danuta Danek s. 50-71
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
Psychoanaliza a analiza semiotyczna Danuta Danek s. 67-72
    Zacytuj
  • Udostępnij
Streszczenia rozpraw doktorskich Danuta Danek Urszula Kowalska Hanna Maria Małgowska Marta Piwińska Eleonora Udalska s. 83-98
"Godzina myśli" jako studium romantyzmu : dwoistość w miłości romantycznej Danuta Danek s. 87-106
"Sytuacja liryczna - propozycja dla poetyki historycznej", Edward Balcerzan [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Danuta Danek Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 96
Ćwiartowanie "Astrei" : przyczynek do teorii przekładu Danuta Danek s. 107-118
O wszystkim i - prawie o niczym Stanisław Eile Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"O funkcji poznawczej dzieła literackiego", Katarzyna Rosner, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Danuta Danek Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 117
"Poezja jest sztuką przez język", Zdzisława Kopczyńska [w:] "Język i poezja", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Danuta Danek Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 117
"Teoria języka i poezji na terenie romańskim (G. Vico i J. J. Rousseau)", Maria Renata Mayenowa [w:] "Język i poezja", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Danuta Danek Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 119
"Język, myślenie, uczucie w twórczości J. G. Herdera", Jan Sikora [w:] "Język i poezja", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Danuta Danek Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 119
"Psychoanaliza a analiza semiotyczna", Danuta Danek, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 121
Rany symboliczne : rytuały inicjacji i zazdrość męska (II) Bruno Bettelheim Danuta Danek (tłum.) s. 131-146
"Nos a łydka. (O powieściowych spisach rzeczy)", Danuta Danek, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 137
"Z problemów poetyki snu. W kontekście menippejsko-karnawałowej interpretacji >>Operetki<<", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 143
O tytule utworu literackiego Danuta Danek s. 143-174
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
"O tytule utworu literackiego",Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
Język i antropologia - w wieku którym? Danuta Danek s. 146-151
"J.G. Hamann o języku", Krystyna Krzemień, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Danuta Danek Krystyna Krzemień (aut. dzieła rec.) s. 147
Kamienie Danuta Danek s. 153-154
Zaduma w Ermenonville Danuta Danek s. 153-156
Bachtin i Freud Danuta Danek Bogusław Żyłko (aut. dzieła rec.) s. 153-170
Rany symboliczne : rytuały inicjacji i zazdrość męska (I) Bruno Bettelheim Danuta Danek (tłum.) s. 161-174
Tezy o matkobójstwie Danuta Danek s. 166-169
Na marginiesie francuskiej propozycji semiologicznej Danuta Danek s. 167-183
"Język, dzieło literackie, umysł. Symultaniczność a linearność", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 168
Rany symboliczne : rytuały inicjacji i zazdrość męska (III) Bruno Bettelheim Danuta Danek (tłum.) s. 171-182
Cudowne i pożyteczne : znaczenie i doniosłość baśni Bruno Bettelheim Danuta Danek (tłum.) s. 173-186
Intymny mały raj : Hegel Danuta Danek s. 175-176
"Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w.", Danuta Danek, "Ruch Literacki" nr 3 (1986) : [recenzja] Halina Gacowa Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 180
Jakim prawem? : Z lektury przekładów Danuta Danek s. 182-191
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprostowania Danuta Danek Czesław Hernas s. 183
Wcielenia Danuta Danek s. 183-187
Upublicznione fragmenty rozmowy z Danutą Danek. Danuta Danek s. 185-206
Ciała Danuta Danek s. 187-194
"Astrea" Danuta Danek s. 189-197
"Integracja nauk a zagadnienie umysłu", Danuta Danek [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 190
"Listy portugalskie" : możliwości przekładu i problem autorstwa przedmowy jako wypowiedzi-maski Danuta Danek s. 193-212
Wypowiedzi w dziele o dziele : (w formach narracyjnych) Danuta Danek s. 199-217
Anty-Eklektyk : wyraz istotnego przeświadczenia Danuta Danek s. 202-204
Z problemów poetyki snu : w kontekście menippejsko-karnawałowej interpretacji "Operetki" Danuta Danek s. 215-258
"O początkach umysłu", Danuta Danek, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 238
Sprostowania Danuta Danek s. 257-258
Sprostowania Danuta Danek s. 267
[Uprzejmie proszę o zamieszczenie następującego sprostowania...] Danuta Danek s. 267
"Dzieło literackie jako książka", Danuta Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 316
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 32, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 218, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Marian Płachecki Danuta Danek (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 335-350
Listy portugalskie Gabriel-Joseph de Lauergne de Guilleragues Danuta Danek (tłum.) s. 339-364
O autorski tekst przypisu wstępnego Danuta Danek s. 410
"Dzieło literackie jako książka : o tytułach i spisach rzeczy w powieści", Danuta Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Elżbieta Zawisza Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 463-471
Na marginesie francuskiej propozycji semiologicznej Danuta Danek s. 487-501
"Проблемы поэтики Достоевского", М. Бахтин, Москва 1963, Издание второе, переработанное и дополненное, Советский Писатель, s. 362, 4 nlb. : [recenzja] Danuta Danek М. Бахтин (aut. dzieła rec.) s. 632-652