Znaleziono 4 artykuły

Bogusława Dobrowolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model ANOVA alternatywą dla badań nad podatkiem VAT Bogusława Dobrowolska s. 49-56
Zastosowanie modeli panelowych do badania redystrybucyjnych efektów opodatkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych podatkiem VAT w latach 1995-2009 Bogusława Dobrowolska s. 85-94
Klasyczne metody estymacji w ocenie redystrybucyjnych konsekwencji funkcjonowania podatków konsumpcyjnych w Polsce Bogusława Dobrowolska s. 119-128
Stawki podatku VAT - jednolite czy zróżnicowane? Bogusława Dobrowolska Wacława Starzyńska s. 141-153
    Zacytuj
  • Udostępnij