Znaleziono 5 artykułów

Zbysław Dobrowolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regulacje w gospodarce a zjawisko korupcji Zbysław Dobrowolski s. 69-79
Debata publiczna jako instrument usprawniania zarządzania organizacjami publicznymi Zbysław Dobrowolski s. 127-142
Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Zbysław Dobrowolski s. 197-215
Analiza regulacji prawnych w aspekcie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym Zbysław Dobrowolski s. 203-222
Ekonomiczna analiza działalności naczelnych organów kontroli państwowej Zbysław Dobrowolski s. 265-292