Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Dolińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sieci innowacji jako źródło wiedzy dla przedsiębiorstw innowacyjnych Małgorzata Dolińska s. 39-47
Innowacyjność organizacji w gospodarce opartej na wiedzy Małgorzata Dolińska s. 53-66
Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach Małgorzata Dolińska s. 61-75
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Małgorzata Dolińska s. 141-151
Wykorzystanie kapitału intelektualnego w procesach innowacji Małgorzata Dolińska s. 191-199
Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach Małgorzata Dolińska s. 309-316