Znaleziono 4 artykuły

Arkadiusz Domaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślub ubóstwa zakonnika w relacji do zagadnienia dóbr kościelnych Arkadiusz Domaszek s. 53-78
Ubóstwo instytutu zakonnego w relacji do zagadnienia dóbr kościelnych Arkadiusz Domaszek s. 77-99
Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa z udziałem biegłych Arkadiusz Domaszek s. 101-115
30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego : doświadczenie Kościoła katolickiego w Polsce Arkadiusz Domaszek s. 191-195