Znaleziono 2 artykuły

Kazimierz Drączkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ stosunków społeczno-ekonomicznych na zmiany demograficzne w świetle szczegółowych badań w Niedrzwicy Kościelnej Kazimierz Drączkowski s. 263-285
Ewolucja struktury agrarnej i jej skutki społeczno-ekonomiczne w Niedrzwicy Kościelnej w okresie od XVIII w. do 1975 r. Kazimierz Drączkowski s. 267-306