Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Duda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typy produkcji w koncepcji Władysława Zawadzkiego Stanisław Duda s. 25-49
Liberalizm a etatyzm : dyskusja o gospodarczej roli państwa w Polsce w okresie międzywojennym Stanisław Duda s. 35-54
Rozwój rzemiosła w Lublinie w okresie międzywojennym Stanisław Duda s. 45-54
Teoria równowagi ekonomicznej Władysława Zawadzkiego Stanisław Duda s. 119-135
The Subject and Method of the Social Economy of Stanisław Grabski Stanisław Duda s. 221-232