Znaleziono 5 artykułów

Andrzej S. Dyszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nazwy mężczyzn homoseksualnych we współczesnym języku polskim Andrzej S. Dyszak s. 55-80
Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia Andrzej S. Dyszak s. 67-90
Literacko-językowy obraz bydgoskich kościołów oraz ich kapłanów w "Moście Królowej Jadwigi" Andrzej S. Dyszak s. 125-137
"Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności", Andrzej S. Dyszak, Bydgoszcz 2010 : [recenzja] Joanna Rychter Andrzej S. Dyszak (aut. dzieła rec.) s. 331-336
Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia Andrzej S. Dyszak s. 349-366