Znaleziono 1 artykuł

Gideon Dzierżon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja znaczenia terminu "osoba moralna" w kanonicznym porządku prawnym Gideon Dzierżon s. 7-22