Znaleziono 1 artykuł

Nancy Earle

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"De-Shamed. Feminist Strategies of Transgression : The Case of Lorna Crozier's Poetry", Zuzanna Szatanik, Katowice 2011 : [recenzja] Nancy Earle Zuzanna Szatanik (aut. dzieła rec.) s. 204-206