Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Eckhardt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeba nowelizacji przepisów rozdziału VIII Konstytucji RP : uwagi na tle prezydenckiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Krzysztof Eckhardt s. 5-37
Kodeks wyborczy w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego : wybrane problemy Krzysztof Eckhardt s. 19-32